Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

kuben
11:50
9089 d9f4 500
ohhithere
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viatomczan tomczan
kuben
11:50
Reposted fromkaiee kaiee viatomczan tomczan

August 03 2017

kuben
05:40
7773 44b8 500
Reposted frompassingbird passingbird viatomczan tomczan
kuben
05:40
5785 04e4
Reposted fromsosna sosna viatomczan tomczan
kuben
05:40
8073 3075
Reposted fromkaiee kaiee viatomczan tomczan
kuben
05:40
Reposted fromtfu tfu viatomczan tomczan

July 31 2017

kuben
09:04
1489 89ea 500
Reposted fromtfu tfu viatomczan tomczan
kuben
09:04

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viatomczan tomczan
kuben
09:02
2081 782e 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viatomczan tomczan
kuben
08:08
7423 3ac8 500

July 30 2017

kuben
09:37
7614 4a01 500
Reposted fromkelu kelu viatomczan tomczan
kuben
09:37
4212 4eb9 500
Reposted fromsosna sosna viatomczan tomczan
09:37
4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viatomczan tomczan
kuben
09:37
8241 4660 500
Reposted fromteijakool teijakool viatomczan tomczan
kuben
09:36
8339 5021
Reposted fromgreensky greensky viatomczan tomczan
kuben
09:36
9732 840e 500
Reposted fromewil ewil viatomczan tomczan

July 24 2017

kuben
09:38
1375 5af9
Reposted fromtfu tfu viatomczan tomczan

July 11 2017

18:57
3994 1e12

giflounge:

Bioluminescence Defense

Reposted fromarixatos arixatos viatomczan tomczan
kuben
18:57
3856 9b2f 500
Reposted fromkaiee kaiee viatomczan tomczan
kuben
18:56
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viatomczan tomczan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl